Expertgroepen

Een Expertgroep werkt in opdracht van de Vakbekwaamheidscommissie

Vakbekwaamheidseisen op functieniveau uit in eindtermen voor de Branchevakmanschapsstructuur en/of voor vakmanschapsroutes, opleidingen/cursussen/andere leeractiviteiten, examens, EVC-profielen en/of voor permanente educatie.

Een Expertgroep bestaat uit vakexperts en vertegenwoordigers van het relevante bedrijfsleven. Deze zijn voorgedragen door de partners van de Vakbekwaamheidscommissie, aangevuld met externe expertise.

Elk lid van de Expertgroep voldoet aan de profielschets. Een Expertgroep bevat minimaal vier en maximaal acht leden. De Vakbekwaamheidscommissie stelt de samenstelling van een Expertgroep vast. Leden nemen deel aan de door Vakbekwaamheidscommissie aangereikte deskundigheidsbevorderingsactiviteiten.
De leden van de Expertgroep blijven in functie zolang de Vakbekwaamheidscommissie dat wenselijk of nuttig acht. Indien een lid van een Expertgroep meer dan drie jaar niet meer actief is in het betreffende vakgebied dan spannen partners van de Vakbekwaamheidscommissie zich in om opvolging te vinden. De Vakbekwaamheidscommissie bewaakt dat in expertgroepen actuele kennis zowel kwalitatief als kwantitatief is vertegenwoordigd.
Expertgroepen worden ondersteund door een secretaris/projectleider.

Samenstelling expertgroepen

vbk
zonvoorjou
switch2solar
BDA
Vakwijs
Onze joost
IW Nederland
ISSO
ENeef
Vereniging Warmtepompen
Aeres
NVKL
STEK
Stadsverwarming purmerend
Vattenfall
BSIBreda
signage solutions
AllroundSignservice
reklatekst
Lichtreclame
Haaxman
WijTechniek
Techniek Nederland
Caris en Reiner
Toekomstgericht wonen
installatiebedrijf van der poel
ROVC
Breman
Bonarius
Kemkens
Feenstra