Examen­commissies

Een examencommissies werkt in opdracht van de Vakbekwaamheidscommissie

Examencommissies worden samengesteld uit materiedeskundigen of er wordt gebruik gemaakt van reeds actieve commissies al dan niet aangevuld met (tijdelijke) externe expertise (toetsinhoudelijke deskundige).

Leden van een examencommissie dienen te voldoen aan de profielschets. Een examencommissie bestaat uit minimaal twee leden. Ze ontwikkelt een examen op basis van eindtermen/toetsmatrijs en richtlijnen van de Vakbekwaamheidscommissie. De examencommissie brengt vervolgens het conceptexamen ter vaststelling bij de vaststellingscommissie.

Examencommissies worden ondersteund door een secretaris/projectleider.

Samenstelling examencommissies

Omega training
BDA
switch2solar
Feenstra
Bonarius
IW Nederland
BTB
Engie
HVadvies
Techniek Nederland
Ennatuurlijk 1
Eneco
Stadsverwarming purmerend
Vattenfall
WijTechniek
Alklima
STEK
ISSO
NVKL
Breman