Documenten

Beschikbare documenten

Om de taakstelling van de VBC uit te voeren worden door expertgroepen en examencommissies per vakspecialisme producten opgesteld en vastgesteld.

Vastgestelde producten worden gebruikt voor de borging in de vakbekwaamheidsstructuur, de ontwikkeling van toets en examenmateriaal, vormen de basis voor de opzet van een Vakmanschapsroute, zijn de basis voor accreditatie van examenpartijen en kunnen gebruikt worden voor leermiddelen ontwikkelaars en opleiders.

Producten

Per vakspecialisme wordt vastgesteld welke acties nodig zijn om het vakmanschap vast te stellen en te borgen. Dat betekent ook dat niet per se alle producten per vakspecialisme worden opgesteld.

  • Eindtermen/toetsmatrijs
  • Richtlijnen praktijkexamen
  • Outillage voor een praktijkexamen
  • EVC profielen
 

De vastgestelde eindtermen worden per functie opgenomen in de Branche Vakmanschap Structuur (BVS) en zijn openbaar beschikbaar voor het opleidingsveld en/of ontwikkelingsdoeleinden.

Voor verschillende vakspecialismen worden door de branche vakmanschapsroutes beschikbaar gesteld via het platform Vakmanschaptechniek. Via vastgestelde routes is een programma beschikbaar om te komen tot aantoonbaar geregistreerd Vakmanschap.