Een Expertgroep bestaat uit vakexperts en vertegenwoordigers van het relevante bedrijfsleven. Deze zijn voorgedragen door de partners van de Vakbekwaamheidscommissie, aangevuld met externe expertise.

Elk lid van de Expertgroep voldoet aan de profielschets. Een Expertgroep bevat minimaal vier en maximaal acht leden. De Vakbekwaamheidscommissie stelt de samenstelling van een Expertgroep vast. Leden nemen deel aan de door Vakbekwaamheidscommissie aangereikte deskundigheidsbevorderingsactiviteiten.
De leden van de Expertgroep blijven in functie zolang de Vakbekwaamheidscommissie dat wenselijk of nuttig acht. Indien een lid van een Expertgroep meer dan drie jaar niet meer actief is in het betreffende vakgebied dan spannen partners van de Vakbekwaamheidscommissie zich in om opvolging te vinden. De Vakbekwaamheidscommissie bewaakt dat in expertgroepen actuele kennis zowel kwalitatief als kwantitatief is vertegenwoordigd.
Expertgroepen worden ondersteund door een secretaris/projectleider.