Voorzitter (en vicevoorzitter)

 • Heeft actuele kennis van de arbeidsmarkt en de beroepen in de Techniekbranche en van ontwikkelingen die zich daarin voordoen
 • Heeft visie op de toekomst van de Techniekbranche, gaat vernieuwing niet uit de weg, geeft ruimte aan nieuwe zienswijzen. Houdt ontwikkelingen op het terrein van onderwijs en examinering bij en brengt relevante ontwikkelingen – en de mogelijke consequenties – in
 • Heeft actuele kennis van het beroepsonderwijs voor de Techniekbranche en van ontwikkelingen die zich daarin voordoen
 • Kan de vertaling van vakbekwaamheidseisen in eindtermen en relevante richtlijnen lezen, interpreteren en toetsen op criteria die daarvoor gelden. Kan onafhankelijk, methodisch en systematisch werken bij het controleren van eindtermen en relevante richtlijnen in relatie tot de criteria en kwaliteitsstandaarden
 • Kan bevindingen uit het toetsen van eindtermen en relevante richtlijnen transparant, beargumenteerd en begrijpelijk rapporteren. Kan onderbouwde adviezen voor verbetering formuleren
 • Handelt vanuit kwaliteitsbewustzijn. Bezit een basishouding om vanuit onafhankelijkheid tot een oordeel te komen.
 • Kan voldoende tijd vrijmaken voor de werkzaamheden en het zich eigen maken van relevante informatie
 • Is ambassadeur van de Vakbekwaamheidscommissie.
 • Dit kunnen ook mensen zijn van buiten de branche.
 • Zorgt voor een vruchtbare cultuur binnen de Vakbekwaamheidscommissie en kan sturing geven aan een goede oordeel- en besluitvorming binnen de commissie
 • Creëert een voor alle betrokkenen gemeenschappelijk gevoel van richting/beleid. Leidt vergaderingen doelmatig en bereikt breed gedragen besluitvorming
 • Heeft gezag binnen de Vakbekwaamheidscommissie en daarbuiten. Vertegenwoordigt de Vakbekwaamheidscommissie naar relevante organisaties en in relevant overleg. Heeft vertrouwen van de partners, van de Expertgroepen, Examencommissies en de Vaststellingscommissie
 • Volgt de voortgang van activiteiten die onder regie van de Vakbekwaamheidscommissie zijn uitgezet; pleegt indien nodig interventies en initieert verbeteringen.