Leden van een examencommissie dienen te voldoen aan de profielschets. Een examencommissie bestaat uit minimaal twee leden. Ze ontwikkelt een examen op basis van eindtermen/toetsmatrijs en richtlijnen van de Vakbekwaamheidscommissie. De examencommissie brengt vervolgens het conceptexamen ter vaststelling bij de vaststellingscommissie.

Examencommissies worden ondersteund door een secretaris/projectleider.