Een vaststellingscommissie bestaat uit minimaal twee leden. Ze toetsen het ingebracht examen/examens op inhoud aan de eindtermen/toetsmatrijs en brengt een advies uit aan de VBC ter vaststelling.

Vaststellingscommissies worden ondersteund door een secretaris/projectleider.